Rodzaje skoków spadochronowych

Spadochroniarstwo – dyscypliny sportowe

W przypadku skoków spadochronowych możemy wyróżnić kilka podstawowych dyscyplin. Część z nich obecnie traci na popularności, inne natomiast są chętnie uprawiane przez duże grono aktywnych spadochroniarzy.

  • Spadochronowa akrobacja indywidualna – jedna z dwóch klasycznych dyscyplin, która jednak staje się mniej popularna. Polega na wykonaniu podczas swobodnego spadania sekwencji sześciu figur w najkrótszym możliwym czasie. Przed oddaniem skoku losuje się kolejność wykonania figur. Ich zestaw to dwa salta w tył i cztery spirale.
  • Skoki precyzyjne (celność) – druga z dyscyplin klasycznych. Wciąż bardzo popularna wśród spadochroniarzy. Polega oczywiście na oddaniu skoku z lądowaniem jak najbliżej wyznaczonego celu. Ten wyznacza koło o średnicy blisko 10 metrów. Zawodnicy oddają kilka skoków (turniejowo to 8 skoków), a wygrywa ten którego suma odległości od środka celu jest najmniejsza. Celność skoków wykonuje się również w ramach punktacji drużynowej.
Spadochronowa akrobacja
  • Spadochronowa akrobacja zespołowa – popularne RW, czyli Relative Work wykonuje się w grupach 4, 8 i 16 osobowych. Zadaniem skoczków jest stworzenie w powietrzu kolejnych sekwencji z puli podczas swobodnego spadania. Oceniana jest precyzja wykonania oraz ilość sekwencji w zadanym czasie dla jednego skoku.
  • Spadochronowa akrobacja zespołowa na czaszach – CRW, czyli Canopy Relative Work jest podobną dyscypliną do opisanej wyżej, jednak wykonuje się ją przy otwartych czaszach spadochronu. Najczęściej w zespołach 2,4 lub 8 osobowych. Liczy się ilość wykonanych sekwencji i przejść w określonym czasie.
  • Freestyle, freeflying – dyscypliny polegające na wykonaniu określonych sekwencji (obowiązkowych i dowolnych) podczas swobodnego spadania. W przypadku freestyle są to figury dowolne a freeflying oznacza wertykalne pozycje, które wpływają na szybsze spadanie. Ocenia się w tym przypadku przede wszystkim wartości artystyczne.
  • Pilotowanie spadochronu – konkurencja odbywająca się na otwartych czaszach. Wymaga od spadochroniarza precyzyjnego sterowania i podążania określonym torem lotu (zaliczanie checkpointów).

Odmiany sportu spadochronowego

    Poza klasycznymi formami skoków spadochronowych, które i tak wyewoluowały już w nowe dyscypliny, istnieje również kilka form będących stosunkowo młodymi konkurencjami wykraczającymi poza typowe skoki spadochronowe. Wśród nich są:

  • BASE Jumping – skoki oddawane z wszelkiej maści obiektów stałych. Mogą to być zarówno nieruchomości np. wieżowce, maszty czy inne budynki jak i naturalne formy wzniesień np. klify.
  • Wingsuiting – skoki oddawane w specjalnych kombinezonie, który pozwala na przedłużenie swobodnego spadania i przenoszenie się na większe odległości.